Post of the day
iphone

iPhone vẫn sẽ có màn hình sapphire

Apple đã dự thảo kế hoạch nâng cấp kính bảo vệ cho những chiếc iphone bằng sapphire nhưng tưởng chừng nó đã bị đổ bể khi đối tác GT Advanced Technologies của Apple phá sản, nhưng trên thực tế là công ty của CEO Tim Cook vẫn quyết tâm theo đuổi công nghệ này. Iphone có…

Latest Posts

RSS

iPhone vẫn sẽ có màn hình sapphire...

Apple đã dự thảo kế hoạch nâng cấp kính bảo vệ cho những chiếc iphone bằng sapphire nhưng tưởng chừn...

Giày và tất và những điều bạn nên biết
giay-va-tat

              Hiển nhiên khi đi giày chúng ta đều phải đi tất rồi, chỉ trừ những trường hợ...