660x380-bestie-ra-mat-gd-ny-4-20160726154444-20170713173650

Có nên hay không nên để vợ làm sếp?

Hiện nay, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng với xã hội khi dần nắm được những vị trí quan trọng. Nhưng khi lên làm sếp, không ít phụ nữ đã “mất” cả gia đình. Tôi là mộ...